Företagsnyhet: UNIT4 fortsätter ta marknadsandelar

UNIT4 tillkännager idag en rekordtillväxt under 2014 med över 70 procent för SaaS- och abonnemangsrelaterade affärer samt att företaget planerar att utveckla produkt- och servicekapaciteten ytterligare för ännu snabbare tillväxt.

Källa: UNIT4. Läs mer >>