Företagsnyhet: Förändring i antalet röster i IFS

Under december 2014 har på aktieägares begäran A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget har därmed förändrats.

Bolagsordningen för IFS AB ger ägare till A-aktie rätt att på begäran få A-aktie omvandlad till B-aktie. Varje A aktie medför 1,0 röst och varje B-aktie medför 0,1 röst. En omvandling av A-aktie till B-aktie medför därmed en förändring i antalet röster i bolaget.

Den 30 november 2014 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 24 971 830, varav 1 136 387 var A aktier och 23 835 443 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 519 931,3.

Källa: IFS. Läs mer >>