Ny affär: Skandrenting väljer Vitec

Skandrenting är ett företag som äger och hyr ut fastigheter till starka motparter inom näringslivet och den offentliga sektorn. Hyresavtalen är långa och till största delen räntebaserade. Bolaget äger 62 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på cirka 3 500 MSEK. Fastigheterna är belägna i Sverige, med koncentration kring de södra och mellersta delarna av landet.

Källa: Vitec. Läs mer >>