Företagsnyhet: UNIT4 Agresso och It Nor utökar samarbetet i Norden

UNIT4 Agresso AB satsar på ny partnerstrategi, utvecklad för slutkunder med en omsättning på upp till 500 miljoner kronor, och utökar sitt samarbete med den långsiktiga partnern It Nor. Genom att utöka samarbetet med It Nor, en av de ledande leverantörerna av IT‐konsulttjänster i Norge idag, vill UNIT4 Agresso tillföra den svenska marknaden ytterligare kompetens kring UNIT4 Agressos ERP‐lösningar. Samarbetet följerden nya partnerstrategi som UNIT4 antagit globalt där bolaget räknar med att ytterligareöka sin konkurrenskraft på lokala marknader.

Källa: UNIT4 Agresso. Läs mer >>