Ny affär: IT-koncernen Pulsen valde Jeeves

Pulsen har haft en mycket snabb expansion de senaste åren. 2012 hade koncernen drygt 400 anställda och en omsättning på knappt 1,4 miljarder. Ett år senare hade antalet anställda ökat med ett par hundra och omsättningen med drygt trehundra miljoner kronor. Sannolikt passerar omsättningen två miljarder inom en ganska snar framtid i takt med att Pulsen hittar nya expansionsområden. Etablering av allt fler bolag och verksamheter inom många nya områden har lett till att koncernen även riktar blickarna in mot den egna organisationen med målet att utveckla, effektivisera och skapa samordning.

Ett led i det arbetet är valet av Jeeves ERP som nytt affärssystem. Lösningen som valts är heltäckande och omfattar också Flex HRM för tidrapportering och förenklad personaladministration. Jeeves ERP och Flex HRM ska ersätta Pulsens egenutvecklade affärssystem samt ett flertal olika stödsystem.

Källa: Jeeves. Läs mer >>