Ny affär: Kalmarhem väljer Vitec

För att effektivisera sin kundservice, uthyrning och marknadsföring har Kalmarhem valt Vitecs system. Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsföretag som förvaltar, bygger, utvecklar och förmedlar bostäder och lokaler inom Kalmar kommun. De har ca 19 000 m² kommersiella lokaler och drygt 4 700 lägenheter varav ca 1 000 är reserverade för universitetsstudenter.

Källa: Vitec. Läs mer >>