Ny blogg: Faran med molnbaserade affärssystem

Blogghuvud

Efter att i ett flertal sammanhang lyft fram molnbaserade affärssystem och det generationsskifte som pågår är det dags att lyfta varningens finger till de kunder som står i begrepp att välja detta spår.

Jag kommer i denna blogg inte att beröra de vanliga motiv som finns för och emot att välja ett molnbaserat affärssystem. Min utgångspunkt för denna blogg är istället en skrämmande iakttagelse som jag gjort under det senaste året. Som en följd av den hype som uppstått kring molnbaserade system visar det sig nu att det finns kunder som tror att betydelsen av leverantören minskat och att upphandlingen enbart handlar om val om system. Av någon anledning har det till viss del uppstått ett missförstånd gällande leverantörens roll...

Källa: ERPblogg.se  Läs mer >>