Ekonomisk nyhet: Kungörelse från extra bolagsstämma Vitec

Extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 10 november 2014 om utgivande av konvertibla skuldebrev till anställda i Vitec-koncernen.

Sammanfattning av beslut;
• emissionen skall uppgå till högst 2 500 skuldebrev om vardera 10 000 kronor.
• konverteringskursen sätts till 120 % av den genomsnittliga börskursen på Vitecs aktie
(B-aktien) under perioden 11 – 24 november 2014.
• vid full konvertering beräknas antalet aktier öka med ca 156 000 st., vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 78 000 kronor samt en utspädning om cirka 3 % av aktiekapitalet och cirka 1 % av röstetalet.

Källa: Vitec. Läs mer >>