Företagsnyhet: OptoSweden når högsta Lexmark partner nivån

Detta innebär att OptoSweden är distributör för flertalet av Lexmarks mjukvaruprodukter främst till Lexmarks återförsäljare. Samt att OptoSweden har certificerat sig på Lexmarks mjukvaruprodukter som kan integreras i Lexmarks multifunktionsmaskiner. Vi är dock ej återförsäljare av hårdvara, där hänvisar vi gärna till våra Lexmark återförsäljare. Vår utvecklingsavdelning åtar sig utvecklingsuppdrag åt Lexmarks samtliga återförsäljare.

Källa: OptoSweden. Läs mer >>