Ekonomisk nyhet: EVRY i Sverige växer med ökad lönsamhet

EVRY fortsätter att växa på den svenska marknaden och växer med 5 % under årets tredje kvartal. Bakom tillväxten ligger bland annat en stark utveckling inom driftverksamheten samt inom branschsatsningen Healthcare. EVRY förbättrar också resultatet med cirka 20 % jämfört med samma period föregående år. Den förbättring av marknaden som kunde skönjas under andra kvartalet fortsätter, och marknadsläget förväntas fortsätta att förbättras under fjärde kvartalet och ytterligare under 2015.

Källa: Evry. Läs mer >>