Ny affär: ALM Equity väljer Vitec Säljstöd Nyproduktion

ALM Equity förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer framför allt bostadsprojekt. Nuvarande verksamhet startades 2006 och bolagets geografiska marknader är Stockholm, Uppsala, Mälardalen samt attraktiva semesterorter i Sverige. Bolaget har tre tydliga verksamhetsområden: Bostadsprojekt – detaljplanelagda fastigheter som medger byggnation av bostäder. Planprojekt – icke detaljplanelagda fastigheter (råmark), alternativt detaljplanelagda fastigheter där detaljplanen kan ändras samt Projektfastigheter – bebyggda fastigheter med löpande verksamhet.

Källa: Vitec. Läs mer >>