Ny affär: Helsingborgs Stad väljer affärssystem från UNIT4 Agresso

– När Helsingborgs Stad ska införa affärssystem föll valet efter en omfattande upphandling och urvalsprocess på UNIT4 Agressos affärssystemslösningar och Agresso Consolidation & Cash. Avtalet innebär att UNIT4 Agresso ska leverera integrerade och standardiserade ekonomifunktioner som ska täcka hela Helsingborgs Stad inklusive de kommunala bolagens (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, Helsingborgs Energi Holding AB, Helsingborgs Stads Förvaltning AB, Helsingborgshem Holding AB) behov. Avtalet är värt cirka sex miljoner kronor och löper fram till år 2020 med möjlighet att förlänga i upp till sex år.

Källa: UNIT4 Läs mer >>