Ekonomisk nyhet: Fortnox Delårsrapport januari – juni

Andra kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år). Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 23 281 tkr (18 735 tkr).

Källa: Fortnox. Läs mer >>