Företagsnyhet: Uttalande från styrelsen i ReadSoft AB (publ) med anledning av höjt erbjudande från Lexmark International Technology till 57 kr

I samband med Lexmarks Initiala Erbjudande ingick ReadSoft ett transaktionsavtal med Lexmark International Technology vilket publicerades i dess helhet i Lexmark International Technologys erbjudandehandling för Lexmarks Initiala Erbjudande. Avtalet innehöll bl.a. bestämmelse om att Bolaget inte skulle föra diskussioner eller förhandla med någon annan part om ett konkurrerande erbjudande eller eljest stödja ett sådant erbjudande om detta inte medförde minst 7 procent högre värde för aktieägarna än Lexmarks Initiala Erbjudande eller ett reviderat erbjudande från Lexmark International Technology.

Källa: Readsoft. Läs mer >>

Etiketter: ,

Kategorier: Företagsnytt

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Företagsnyhet: Uttalande från styrelsen i ReadSoft AB (publ) med anledning av höjt erbjudande från Lexmark International Technology till 57 kr