Ekonomisk nyhet: Readsoft Delårsrapport januari-juni 2014

Fortsatt mycket stark licensförsäljning

  • Licensintäkterna för andra kvartalet ökade med 26 procent till 68,7 (54,6) Mkr
  • Omsättningen för andra kvartalet ökade med 10 procent till 209,3 (190,9) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för andra kvartalet blev 10,3 (4,8) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för andra kvartalet blev 0,13 (0,03) kr
  • Licensintäkterna för januari-juni ökade med 26 procent till 122,1 (96,6) Mkr
  • Omsättningen för januari-juni ökade med 9 procent till 386,0 (353,5) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för januari-juni blev 1,0 (-12,8) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för januari-juni blev -0,25 (-0,35) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för januari-juni blev 72,5 (61,7) Mkr
  • Under det andra kvartalet har ReadSoft varit föremål för offentliga uppköpserbjudanden från Lexmark International Technology respektive Hyland Software UK

Källa: Readsoft. Läs mer >>