Ekonomisk nyhet: IFS delårsrapport januari–juni 2014

Licensintäkterna uppgick till 134 Mkr (128), en ökning med 5 procent valutajusterat. Underhållsintäkterna uppgick till 256 Mkr (226), en ökning med 11 procent valutajusterat. Konsultintäkterna uppgick till 354 Mkr (329), en ökning med 6 procent valutajusterat. Nettointäkterna uppgick till 745 Mkr (686), en ökning med 7 procent valutajusterat. 

Källa: IFS. Läs mer >>