Företagsnyhet: Skiljedom i tvisten rörande IFS Sri Lanka

Motpartens ursprungliga krav i skiljeprocessen uppgick till cirka US$ 76 miljoner inklusive ränta. Kravet uppjusterades dock senare utan närmare precisering men kunde förstås innebära att IFS hälftenägda bolag IFS Sri Lanka skulle erhålla ett belopp i intervallet mellan US$ 237 miljoner och US$ 535 miljoner inklusive ränta, och att ett opreciserat belopp därefter skulle utgå i form av utdelning till ägarna.

Källa: IFS. Läs mer >>