Företagsnyhet: Höjt bud på Readsoft

Hyland Software UK Ltd. (”Hyland UK”), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. (”Hyland”), har idag den 18 juni 2014 offentliggjort ett kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) (”Readsoft”) att överlåta samtliga aktier i ReadSoft till Hyland UK till ett pris om 42,86 kronor kontant för varje aktie i ReadSoft (”Erbjudandet”).

Källa: Readsoft. Läs mer >>