Företagsnyhet: Acandos huvudägare har nått en överenskommelse om villkorat förvärv av 9,97% av aktierna i Connecta

Acandos huvudaktieägare och tillika styrelseledamöter, Alf Svedulf och Ulf J Johansson har idag, villkorat av att det av Acando idag offentliggjorda erbjudandet till aktieägarna i Connecta AB (publ) (”Erbjudandet”) fullföljs, ingått avtal om att mot kontant ersättning förvärva totalt 1 036 079 aktier i Connecta från TIKK2 AB. TIKK2 AB är huvudaktieägare i Connecta och ägs till majoriteten av tidigare lednings- och nyckelpersoner i Connecta. Köpeskillingen för aktierna motsvarar ett värde som understiger det värde som Acando erbjuder per Connecta-aktie i Erbjudandet.

Källa: Acando. Läs mer >>

Etiketter:

Kategorier: Företagsnytt

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Företagsnyhet: Acandos huvudägare har nått en överenskommelse om villkorat förvärv av 9,97% av aktierna i Connecta