Ny affär: AMF Fastigheter väljer Vitec Verksamhetsanalys

AMF Fastigheter är dotterbolag till AMF Pensionsförsäkring AB och är ett av Sveriges största fastighetsbolag.  De äger, utvecklar och förvaltar kontor och handelsplatser. AMF har idag 38 fastigheter i Stockholm, Sundbyberg och Göteborg och är ett 80-tal anställda. Varje fastighet har ett team med fastighetschef, teknisk förvaltare och fastighetstekniker. Det totala marknadsvärdet på deras fastigheter, inklusive ett delägarskap (50 %) i bostadsbolaget Rikshem, är ca 46 miljarder kronor och de har en uthyrningsbar yta på 716 000 kvm (exklusive Rikshem).

Källa: Vitec. Läs mer >>