Företagsnyhet: Vitec Software Group avser att genomföra en riktad emission

Bolaget avser att erbjuda B-aktier i en riktad emission för att ta in upp till cirka 35 miljoner kronor före emissionskostnader (”Nyemissionen”). Nyemissionen är riktad till kvalificerade svenska och internationella investerare. Bolaget förbehåller sig rätten att utöka Nyemissionen genom emission av ytterligare B-aktier upp till ett belopp om ytterligare cirka 10 miljoner kronor. Under förutsättning att rätten till att utöka Nyemissionen utnyttjas kommer den totala emissionslikviden att uppgå till cirka 45 miljoner kronor före emissionskostnader.

Källa: Vitec. Läs mer >>

Etiketter:

Kategorier: Företagsnytt

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Företagsnyhet: Vitec Software Group avser att genomföra en riktad emission