Ekonomisk nyhet: Softronic DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 31 mars 2014

FÖRSTA KVARTALET 2014

  • Omsättningen ökade till 136,4 Mkr (135,2 Mkr)
  • EBITDA ökade till 7,0 Mkr (4,5 Mkr)
  • Resultat före skatt ökade till 5,2 Mkr (2,5 Mkr)
  • Vinstmarginalen före skatt ökade till 3,8 % (1,9 %)
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 4,0 Mkr (1,9 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning ökade till 0,08 kr (0,04 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 16,6 Mkr (-1,2 Mkr)

Källa: Softronic. Läs mer >>

Etiketter:

Kategorier: Ekonomiska nyheter

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Ekonomisk nyhet: Softronic DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 31 mars 2014