Ekonomisk nyhet: SoftOnes resultat för 2013

2013 var ett omvandlingsår för SoftOne, där vi gick till att bli en leverantör av SaaS-lösningar. Mer än 80 % av försäljningen kommer nu från våra molnbaserade produkter, vilket motsvarades av 20 % året dessförinnan. Omsättningen uppgick till 55 MSEK och vi fortsätter att investera 17 MSEK i forskning och utveckling, för att säkerställa att vi har en modern produkt som ligger i framkant och ger oss konkurrensfördelar.

Källa: SoftOne. Läs mer >>