Ekonomisk nyhet: Fortnox delårsrapport januari – mars 2014

Första kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 22 204 tkr (17 865 tkr) Rörelseresultatet mer än fördubblades och uppgick till 3 719 tkr (1 579 tkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,7 procent (8,8 procent).

Källa: Fortnox. Läs mer >>