Ny affär: Åklagarmyndigheten väljer INSIKT

Åklagarmyndigheten har efter en offentlig upphandling valt INSIKT för att effektivisera verksamhetens budget- och prognosstyrning.

Upphandlingen omfattar ramavtal för budget- och prognosverktyg. Systemet kommer att stödja resultat-, personal- och investeringsbudget samt uppföljning. Avtalet innefattar konsulttjänster, licenser, utbildning och uppgraderingsavtal. INSIKT kommer att stödja hela budgetprocessen från planering, till analys och uppföljning.

Källa: TRIMMA. Läs mer >>