Bloggen: Varning för Microsoft!

 

 

Låt mig inledningsvis slå fast att Microsoft har etablerat en oerhört stark position på marknaden för affärssystem, såväl globalt som nationellt och såväl bland små som stora organisationer. Om detta råder det inga tvivel. Ej heller är det många som tvivlar på att Microsoft successivt kommer att förstärka denna position. Microsoft rör sig likt en supertanker långsamt och säkert framåt utan att någon på allvar kan hindra eller stoppa företagets tillväxt inom ”business solutions”. Såväl inom kontorsapplikationer, administrativa affärssystem och infrastruktur befäster och utvecklar Microsoft sin …..

Läs mer >>