Ny affär: Expressen väljer beslutsstöd från Hypergene

Expressen effektiviserar verksamheten genom ett nytt system för budget, rapportering och affärsplanering. Den nya beslutsstödsplattformen kommer från Hypergene.

Källa: Hypergene. Läs mer >>