Ekonomisk nyhet: Softronics årsredovisning för 2013

 

2013 ökande efterfrågan med fortsatt stark konkurrens. Softronic tecknade många nya kundavtal om större projekt. Antal genomsnittligt anställda ökade till 476 personer (447) och omsättningen ökade till 551,9 Mkr (516,7 Mkr).

Källa: Softronic. Läs mer >>