Ekonomisk nyhet: Formpipe bokslutskommuniké januari-december 2013

Nettoomsättning 294,1 Mkr (201,2 Mkr, proforma 312,4 Mkr). Systemintäkter 197,1Mkr (142,9 Mkr, proforma 200,2 Mkr).

Källa: FormPipe. Läs mer >>