Ekonomisk nyhet: Vitec bokslutskommuniké 2013

Nettoomsättning 371,6 Mkr (389,2)

Resultat efter finansnetto 38,1 Mkr (40,1)

Rörelsemarginal 11 % (11)

Källa: Vitec. Läs mer >>