Ekonomisk nyhet: Bibehållen omsättning för EVRY i Sverige under fjärde kvartalet

EVRY Sverige redovisar en bibehållen omsättning under fjärde kvartalet jämfört med föregående år, på en fortsatt tuff marknad.  Resultatnivån är i stort också oförändrad med en marginal om 8,3 % (8,6 %). EVRYs breda kundbas i kombination med positioneringen inom satsningsområden ger tillväxt inom ett flertal områden trots konjunkturens påverkan.

Källa: Evry. Läs mer >>