Ny affär: HKC Egenvård väljer Jeeves från Aktiebolaget Systemstöd

HKC Egenvård AB och Systemstöd har  avtalat om leverans av en affärssystemslösning baserat på Jeeves. Lösningen omfattar logistik och ekonomi med stödprocesser för HKC samt deras 3PL –verksamhet. Logistiklösningen omfattar Systemstöds egenutvecklade produkt ISE Lager som är ett handdator/truckdatorsystem.

Källa: Jeeves. Läs mer >>