Ny affär: Webstep velger Maconomy

IT-konsulentselskapet WEBSTEP har valgt Deltek First Maconomy Essentials for å forbedre sin økonomi- og prosjektstyring. Deltek First Maconomy Essentials er spesielt tilpasset kunnskapsbedrifter, og kombinerer styrken i den markedsledende ERP-løsningen Maconomy med fleksibiliteten og de totale eiekostnads-fordelene man oppnår ved en skybasert  plattform.

Källa: Deltek. Läs mer >>