Ekonomisk nyhet: Fortnox Bokslutskommuniké 2013

Nettoomsättningen ökade med 43 procent till 82 591 tkr (57 958 tkr)  Rörelseresultatet ökade till 11 565 tkr (7 618 tkr), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,0 procent (13,1 procent)  Resultatet efter skatt uppgick till 9 206 tkr (4 677 tkr)  Resultat per aktie uppgick till 0,16 kr (0,08 kr).

Källa: Fortnox. Läs mer >>