Ny affär: HKC Egenvård väljer Jeeves från Aktiebolaget Systemstöd

HKC Egenvård AB och Systemstöd har idag avtalat om leverans av en affärssystemslösning baserat på Jeeves universal.

Lösningen omfattar logistik och ekonomi med stödprocesser för HKC samt deras 3PL –verksamhet. Logistiklösningen omfattar Systemstöds egenutvecklade produkt ISE Lager som är ett handdator/truckdatorsystem. Produktionsstart är satt till den 15e September 2014.

Källa: Systemstöd. Läs mer >>