Ny affär: CGI stödjer Landshypotek i omfattande digitalisering

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ett avtal med Landshypotek gällande digitala signaturer, identifiering och elektronisk arkivering av dokument för Landshypoteks kundåtaganden. Allt kommer att levereras som tjänst. Avtalet sträcker sig över 1,5 år med option att förlänga ytterligare ett år.

Källa: CGI. Läs mer >>