QlikTech leder Business Intelligence inom hälso- och sjukvården

Med 100% nöjda användare topprankas QlikView av tusentals chefer inom vården. Nöjda användare minskar väntetider i vården och medicinska fel. QlikView får även toppbetyg för visualisering och för sin unika förmåga att enkelt tillgängliggöra Big Data.

Källa: Qliktech. Läs mer >>