HEBA Fastighets AB väljer Vitec Projektuppföljning

HEBA har sedan tidigare Vitecs system för både hyresadministration, uthyrning, förvaltning och underhåll. Nu kompletterar man med Vitec Projektuppföljning.

Källa: Vitec. Läs mer >>