Dematek AB skickar hela sitt fakturaflöde via Pagero

Dematek AB använder Pagero Online för att skicka e-fakturor till sina kunder och använder även våra tilläggstjänster extern print och e-arkiv. Nu har de även valt att börja använda sig av Pageros tilläggstjänst PDF-faktura via e-post, vilket gör det möjligt för dem att skicka hela sitt e-fakturaflöde via Pagero Online.

Källa: Pagero. Läs mer >>