Ny affär: ReadSoft tecknar avtal värt över 2,0 MSEK med framstående elektroniktillverkare

ReadSoft North America har tecknat ett avtal värt över 2,0 MSEK med ett ledande innovationsföretag inom design och tillverkning av elektroniska produkter. Företaget kommer att automatisera sin fakturahanteringsprocess med ReadSofts SAP®-certifierade lösning. Affären undertecknades i det fjärde kvartalet 2013.

Källa: Readsoft. Läs mer >>