Formpipe får Life Science-order värd 1,4 Mkr

Ett företag inom den hårt reglerade Life Science-sektorn har tecknat avtal gällande Platina QMS för att hantera och effektivisera sin dokumentation inom kvalitet och HSE (Health Safety and Environment). Ordervärdet uppgår till 1,4 Mkr varav 1,1 Mkr i systemintäkter.

Källa: FormPipe. Läs mer >>