Tillverkare inom fordonsbranschen tecknar avtal med IFS

IFS meddelar att en ledande europeisk originaldelstillverkare inom fordonsbranschen har valt att implementera IFS Applications™. Avtalet omfattar licenser och tjänster till ett värde om cirka 2,7 miljoner euro.

Källa: IFS. Läs mer >>