Knowit har fått ramavtal med Håbo kommun

Håbo kommun har tecknat ramavtal med Knowit om konsultstöd vid upphandling inom IT-området. Kommunerna Uppsala, Enköping, Tierp, Knivsta och Heby har också rätt att göra avrop från avtalet, som löper till den 30 september 2015 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet i två år.

Källa: Knowit. Läs mer >>