Ejendals väljer Knowit

Knowit har fått i uppdrag att, tillsammans med Ejendals, utveckla en ny externwebb och e-handel. Den nya webben utvecklas av Knowit i Borlänge och kommer bli en viktig kanal för Ejendals i arbetet med att nå nya marknader i Europa och stödja företagets tillväxtstrategi.

Källa: Knowit. Läs mer >>