Epicor 9 – Den nya globala utmanaren inom Affärssystem?

Blogghuvud

Epicor – den nya globala utmanaren inom affärssystem

Epicor har funnits på den internationella arenan för affärssystem i över 30 års tid. Företaget rankas idag bland världens 5 största leverantörer av affärssystem beroende på vilka nyckeltal man utgår ifrån. Trots lång tradition och närvaro i fler än 140 länder är leverantören okänd för de flesta svenskar.

Historien började 1984 med grundandet av det amerikanska företaget Platinum Software som efter några framgångsrika år börsnoterades på Nasdaq 1992. Som följd av börsnoteringen och tillgång på investeringskapitel inleddes en förvärvsstrategi som 30 år senare fortfarande pågår. Inledningsvis var bolaget helt fokuserat på den Nordamerikanska marknaden men fick global täckning 2004 då man förvärvade den tidigare svenska leverantören Scala Business Solutions. Förvärvet av Scala öppnade dörren till den internationella marknaden och har medfört att Epicor fått en stark position på global nivå. Företaget har idag fler än 20.000 kunder i fler än 150 länder, över 4.500 anställda och omsätter idag ca 6 miljarder SEK.

Förvärvet av Scala var vältajmat utifrån flera perspektiv. Dels var Epicor i behov av en partner med global täckning och dels stod Scala inför ett stort behov av att genomföra ett generationsskifte av sin programvara. Resultatet har blivit att Epicor fått global närvaro samtidigt som affärssystemet iScala fått en ägare kapitalstark ägare vilket också öppnat möjligheter för alla iScala-kunder som sitter med idag relativt gamla system med stort behov av uppgradering. Det är dock inte alls givet att överflytt från iScala till Epicor är en självklarhet för de kunder som använder iScala.

Hur stor är då potentialen för Epicor på den svenska marknaden?

När det gäller affärssystemet Epicor 9 kan vi konstatera att affärssystemet idag har fått status som visionär med en ung och tekniskt sett mycket modern plattform. Flexibiliteten överträffar flertalet konkurrenter på marknaden med nästan obegränsade möjligheter till kundunik konfigurering utan behov av programmering. Därmed ligger produkten i den absoluta frontlinjen. Baksidan är att systemet är komplext och därmed konsultkrävande. På en liten lokal marknad som Sverige där Epicor har få anställda och få partners blir detta en riskfaktor som kunden måste beakta. Historien visar att det normalt sett krävs 5-10 år efter en lansering innan konsulterna fått den erfarenhet som krävs för att kunna genomföra effektiva implementeringar. Här står ännu Epicor och deras partners i ett tidigt skede där varje ny kund är en del av lärandeprocessen på väg fram mot den optimala implementeringen. Det finns ännu få svensktalande konsulter som kan Epicor 9. Med kompetenta konsulter och en välbeprövad modell för implementering har dock kunden goda möjligheter att nå ett lyckat resultat. Epicor 9 är ett mycket spännande system med stor potential inför framtiden.

När det gäller Epicor som lokal organisation i Sverige och Norden är frågorna desto fler. Upphandling och byte av affärssystem handlar idag lika mycket om att välja företag och partner som att välja system. Att välja företag och partner handlar till stor del om förtroende. Förtroende till att företaget har tillräckliga muskler för att orka med den investeringstakt som krävs för att hänga med i den tekniska utvecklingen och förtroende till att företaget har tillräcklig uthållighet till att bygga upp och utveckla en lokal stark organisation för implementering och löpande konsulttjänster. Epicor har definitivt muskler till att långsiktigt hålla sig kvar i den tekniska frontlinjen och har under de senaste 10 åren bevisat sin målmedvetenhet med fortsatta förvärv och investering i produkten.

När det gäller den lokala organisationen kan vi konstatera att Epicor i likhet med flera andra större leverantörer övergått till en nordisk och väldigt slimmad organisation. Det innebär samtidigt att synligheten blir begränsad i det stora bruset på den svenska marknaden med oerhört många aktörer. Inledningsvis har Epicor lagt fokus på att övertyga befintliga kunder till iScala om flytt till Epicor 9 för att därigenom skaffa sig referenser. Steg 2 som redan inletts är att fokusera på dotterbolag till internationella koncerner – på samma sätt som iScala skaffade sig global täckning. Parallellt med detta arbetar företaget med att bygga upp ett led med partners för implementering. Just partnerledet har under de sista 10 åren i Sverige blivit en kritisk faktor för alla stora leverantörer av affärssystem och det pågår en kamp för att vinna över partners till olika leverantörer.

I denna kamp om att skaffa sig partners står Epicor inför en stor utmaning. Det tar tid att bygga upp ett partnerled och det krävs höga investeringar av såväl Epicor som av deras blivande partners för att bli konkurrenskraftiga. Då ska man också komma ihåg att det redan finns många framgångsrika affärssystem på den svenska marknaden och att det är viktigt för en ny partner att se en långsiktig potential i att våga bli partner till Epicor. Samtidigt är detta en unik möjlighet till att särskilja sig från den övriga svenska marknaden som alltmer präglas av enbart SAP, Microsoft och Jeeves. Epicor har möjligheten att slå sig in som ett starkt alternativ till mellansegmentet av industri- och handelsföretag med flexibilitet som matchar Jeeves och internationell erfarenhet och närvaro som matchar Microsoft och SAP.

I grund och botten avgörs framtiden för Epicor på den nordiska marknaden om vilket tålamod och uthållighet som företaget har. Systemet har definitivt kapacitet till att nå position topp 3 på global nivå men frågan är om det räcker för att övertyga de nordiska kunderna och därmed hur länge Epicor kan och vill finansiera uppbyggandet av ett starkt led med partners.

Etiketter: ,

Kategorier: Bloggen

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Epicor 9 – Den nya globala utmanaren inom Affärssystem?