EVRY levererar nytt HR-stöd till Linköpings universitet

EVRY har tecknat ett nytt avtal med Linköpings universitet om leverans av HR-systemet Primula. Avtalet innebär bland annat att Linköpings universitet får ett samlat IT-stöd med en leverantör för hela processen inom kompetensförsörjning. Införandet av HR-systemet syftar även till att ge medarbetarna ett modernt, webbaserat verktyg som kan effektivisera arbetet med självservice och chefsstöd. Det nya avtalet är sexårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare sex år. Ordervärdet är totalt cirka 12 MSEK.

Källa: EVRY. Läs mer >>