Sala och Heby kommuner väljer IT-stöd från EVRY

EVRY har tecknat ett nytt avtal om leverans av löne- och PA-systemet eCompanion till kommunerna Sala och Heby. Avtalet innebär att EVRY och kommunerna genom en samupphandling förnyar och utvecklar ett pågående samarbete. Det nya avtalet är sjuårigt med möjlighet till förlängning i två år.

Källa: EVRY. Läs mer >>