Formpipe får order från dansk kommun värd 2,9 Mkr

En dansk kommun och Formpipe skriver avtal gällande implementation och underhåll av ECM-produkten Acadre. Avtalet gäller för fyra år och ordervärdet uppgår till 2,9 Mkr.

Efter ett anbudsförfarande väljer kunden att skriva avtal med Formpipe gällande ECM-produkten Acadre. Av de fem deltagande anbuden valdes Formpipes lösning eftersom den anses ge ”mest värde för pengarna”.

Källa: Formpipe. Läs mer >>