Formpipe får licensorder från Boverket värd 1,2 Mkr

Formpipe får en order från Boverket gällande ECM-produkten Platina. Det totala ordervärdet uppgår till 1,2 Mkr.

– Idag ställs allt högre krav på service och att offentliga verksamheter behöver vara snabbrörliga, exempelvis genom att tillhandahålla nya e-tjänster som efterfrågas av allmänhet och företag. Självbetjäningstjänster, direkt kopplat till verksamhetssystem för ärendehantering ger i slutändan mer service för mindre pengar, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Källa: Formpipe. Läs mer >>