HerbertNathan & Co har fått ramavtal med svenska staten

HerbertNathan & Co har tilldelats ramavtal med Ekonomistyrningsverket avseende oberoende konsulttjänster. Ramavtalet avser tjänster inför och vid upphandling av ekonomiadministrativa system. Upphandlingen skedde i konkurrens med 14 andra konsultföretag.

Källa: HerbertNathan & Co. Läs mer >>